Bąbelki Off

Klauzula informacyjna dla klientów/kontrahentów

 • ADMINISTRATOR DANYCH

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Robert Głodowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „ROB-INSTAL” Robert Głodowski z siedzibą w Antoniewie.

 • KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH

  Z Administratorem danych możecie Państwo skontaktować się telefonicznie pod numerem: 42 712 55 40, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rob-instal@rob-instal.com.pl, korespondencyjnie lub osobiście pod adresem: ul. Długa 4, Antoniew, 95-070 Aleksandrów Łódzki.

 • CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  Przetwarzamy Państwa dane osobowe:

W celu Na podstawie Przez okres
Obsługi zapytań e-mailowych, telefonicznych Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(prawnie uzasadniony interes Spółki)
Przez 3 lata od udzielenie odpowiedzi na zapytanie
Przesyłania zamówionych ofert handlowych na obsługę rachunkową Art. 6 ust. 1 lit. b RODO W przypadku zawarcia umowy w wyniku przesłanej oferty – przez okres trwania Umowy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń. W przypadku nie zawarcia umowy – przez okres 3 lat od przesłania oferty.
Zawarcia i wykonania umowy Art. 6 ust. 1 lit. b RODO Przez czas trwania umowy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń
Realizacji obowiązków prawnych (wystawienie faktur, rachunków i inne) Art. 6 ust. 1 lit. c RODO 5 lat od dnia zakończenia roku obrotowego lub przez okres przewidziany
przepisami prawa
Marketingu usług własnych Art. 6 ust. 1 lit. a RODO Do czasu wycofania zgody
Ustalenia, dochodzenie lub obrony roszczeń, a także prowadzenia windykacji należności Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(prawnie uzasadniony interes Spółki)
Do czasu przedawnienia roszczeń

 • ODBIORCY DANYCH

  Państwa dane osobowe będą udostępnione podmiotom, z którymi Administrator danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności: biurowi rachunkowemu, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, hostingodawcy, podmiotom świadczącym usługi informatyczne.

 • TWOJE PRAWA

  Macie Państwo prawo do: dostępu do swoich danych; otrzymania kopii swoich danych; sprostowania danych; żądania usunięcia danych („bycia zapomnianym”); żądania ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych; wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania; a także prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

  W zakresie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody macie też Państwo prawo wycofać ją w dowolnym momencie. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez cofnięciem zgody. Aby zrealizować swoje uprawnienia skontaktuj się z Administratorem.

 • TWOJE PRAWA

  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji określonych wyżej celów przetwarzania danych osobowych.